Ekosklad

Podjetje Tesarstvo in krovstvo Krovik vam ponuja svetovanje kot tudi BREZPLAČNO pripravo  dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Ekosklad-a za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Slovenski okoljski javni sklad Ekosklad dodeli pravice do nepovratnih finančnih spodbud tudi za energetske prenove streh in energetske prenove podstreh, in sicer:

STANOVANJSKE STAVBE

A) Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi

  • Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega stanovanja.

Priznani stroški vključujejo:

  • nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo; 
  • nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; 
  • zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge; 
  • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge.

VEČSTANOVANJSKE STAVBE

A) Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

  • Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 10 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.

Priznani stroški vključujejo:

  • nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo; 
  • nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; 
  • zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge; 
  • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge.

VIR: www.ekosklad.si

ekosklad